Puszcza Sandomierska
opis terenu i walory przyrodnicze
 Konrad Kata
TEREN i OCHRONA
FLORA
FAUNA

Puszcza Sandomierska. Rezerwat "Zabłocie"
Puszcza Sandomierska
Puszcza Sandomierska
 Poligon Nowa Dęba. Torfowisko przejściowe wiosną.
Puszcza Sandomierska

Puszcza Sandomierska
"Cietrzewiec" największe torfowisko - Puszcza Sandomierska..

TEREN

          Puszcza Sandomierska to obszar położony w południowo-wschodniej części Polski w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu, a od południa ograniczony rzekami Wisłok i Wisłoka.
           Puszcza w całości położona jest na terenie województwa Podkarpackiego, w dwóch jednostkach fizjograficznych;  w północnej na Równinie Tarnobrzeskiej, a w południowej na Płaskowyżu Kolbuszowskim.
           Przez teren Puszczy Sandomierskiej przepływają mniejsze rzeki, które zachowały w częściach swój naturalny charakter- największa z nich to rzeka Łęg powstająca z połączenia rzeki Przywra z Zyzogą.
            W przeszłości Puszcza Sandomierska był to teren z dominującymi obszarami leśnymi, które obecnie są mocno poprzedzielane aglomeracjami ludzkimi. Mimo to obszar ten charakteryzuje się znacznym stopniem naturalności i małą gęstością zaludnienia. Rolnictwo pozostaje tu w dużym stopniu ekstensywne, co stwarza możliwość doskonałej koegzystencji ludzi z przyrodą. Lasy Puszczy to drzewostany bardzo zróżnicowane. Występują tu  zarówno ubogie bory, siedliska pośrednich borów mieszanych i lasów mieszanych aż do najżyźniejszych form drzewostanów z udziałem buka, wiązu i olszy.
             Ze względu na to, że teren ten znajduje się na granicy pogórza i nizin spotykamy tu siedliska pośrednie charakterystyczne zarówno dla gór jak i terenów niżowych.
              Mimo, że Puszcza Sandomierska nie jest już puszczą w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc wielką o charakterze pierwotnym, wielogatunkową, wielopiętrową i różnowiekową z dużym udziałem drzew obumarłych to nadal jednak obszar ten pozostaje wielkim kompleksem leśnym, jednym spośród 40 największych w kraju.
                Gdyby porównać ze sobą obszary, które od wieków zachowały nazwę puszczy, teren ten przesuwa się na wyższe miejsce, ustępując jedynie Puszczy Kurpiowskiej, Białowieskiej, Solskiej i Augustowskiej, z których tylko obszar białowieski spełniania wymóg tzw. pierwotności puszczy.
                                                 Obszarowe formy ochrony
 Ø      Ostoje Natura 2000 - utworzone
Ostoja Ptasia PLB180005 Puszcza Sandomierska  kliknij aby przeczytać szczegóły - strona MOS MAPY,
Ostoja Siedliskowa Kołacznia kliknij aby przeczytać szczegóły - strona MOS MAPA,
Ostoja Siedliskowa Dolina Mrowli, kliknij aby przeczytać szczegóły - strona MOS MAPA
Ostoja Siedliskowa Lasy Leżajskie, kliknij aby przeczytać szczegóły - strona MOS MAPA
Ostoja Siedliskowa Dolina Dolnego Sanu, kliknij aby przeczytać szczegóły - strona MOS MAPA
Ostoja Siedliskowa Tarnobrzeska Dolina Wisły.kliknij aby przeczytać szczegóły - strona MOS MAPA


Ø      Rezerwaty przyrody: Jaźwiana Góra, Pateraki, Zabłocie, Bór, Zmysłówka, Wydrze, Słuchy Ług, Las Klasztorny, Buczyna w Cyrance, Końskie Błota, Bagno Przecławskie.
Ø      Obszary Chronionego Krajobrazu: Mielecko -Kolbuszowsko –Głogowski, Sokołowsko – Wilczowolski, Brzóźniański, Zmysłowski.
Ø      Ostoje Natura 2000 projektowane Uroczyska Puszczy Sandomierskiej,
 

Obecnie głównie dzięki obszarowi Natura 2000 PLB180005 Puszcza Sandomierska, dla inwestycji mogących negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze przeprowadza się oceny ( raporty ) ich oddziaływania.

 


Pionierska roślinność na wydmach

   
Stawy- Korniaktów

Puszcza Sandomierska
Ols fragment naturalnego  lasu


Polana śródleśna- zrąb


Rzeka Łęg- przeprawa konna

.Puszcza Sandomierska
Stara zagroda gospodarcza

Puszcza Sandomierska

Puszcza Sandomierska
Mapa obszaru. W centrum Ostoja Ptasia PLB180005 Puszcza Sandomierska kliknij aby przeczytać szczegóły - strona MOS MAPY OPIS

Most na rzece Łęg
Puszcza Sandomierska

Puszcza Sandomierska    autor Konrad Kata                                 statystyka  Puszcza Sandomierska Puszcza Sandomierska